Kredit Master

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NA WEB STRANICI

OSOBNI PODATAK

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Pristup web stranici je slobodan i ne traži se registracija. Kontaktiranjem putem kontakt-obrazaca ili elektroničkom poštom ispunjavate svoje podatke (kontakt, ime i prezime, a u tekstu poruke navodite neke podatke o sebi). Ti su podaci dostupni isključivo zaposlenicima tvrtke KreditMaster, o (u daljnjem tekstu KreditMaster ) kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

KreditMaster poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.
Vaše osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima ne bi neovlašteno pristupalo.

PORUKE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Kad nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili to činite putem kontakt obrazaca koji se nalaze na web stranici, a koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših upita.


DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA DRUGIM PRIMATELJIMA

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima. Međutim, na web stranici pronaći ćete linkove na druge web stranice. Pravila zaštite privatnosti na tim portalima mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti. Na našoj stranici možemo vam ponuditi i korištenje društvenih mreža tvrtke KreditMaster, (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter i Google Plus) koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka. Stoga vas molimo da se upoznate s Pravilima zaštite privatnosti koja se primjenjuju na drugim web stranicama i na društvenim mrežama.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.


UVJETI KORIŠTENJA
Tvrtka KreditMaster (u daljnjem tekstu KreditMaster) pokrenula je i uređuje web stranicu i društvene mreže tvrtke KreditMaster

Ovi uvjeti korištenja odnose se na korištenje web stranice i društvenih mreža tvrtke KreditMaster

OPĆE ODREDBE

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web stranice. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite na e-mail info@kredit-master.de.

2. Izgled i sadržaj web stranice, kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. KreditMaster ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije web stranice, kao i društvenih mreža KreditMaster. Ne dopuštamo korištenje bilo kojeg sadržaja, tekstova niti fotografija s web stranice i s društvenih mreža KreditMaster bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

4. Ne dopuštamo korištenje sadržaja, tekstova i fotografija s web stranice i društvenih mreža KreditMaster u komercijalne svrhe, bez prethodne pisane suglasnosti KreditMaster. Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster i posredno (korištenjem sadržaja na internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično, gdje se prikupljaju donacije, pretplata ili naplata sadržaja i slično).

5. Ne dopuštamo na društvenim mrežama KreditMaster objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe.

6. Na društvenim mrežama KreditMaster ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima niti ako nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja.

7. Na društvenim mrežama KreditMaster ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba uključujući i privatne poruke.

8. Na društvenim mrežama KreditMaster, uključujući i privatne poruke, ne dopuštamo:

– izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga;
– izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova;
– korištenje sadržaja i funkcionalnosti društvenih mreža KreditMaster na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
– lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba;
– objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

9. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice i društvenih mreža KreditMaster drugim korisnicima.

10. Na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

11. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web stranice i društvenih mreža KreditMaster.

12. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.


PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice i društvenih mreža KreditMaster snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster. Molimo Vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva.

1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster. u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja KreditMaster.

2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici i društvenim mrežama KreditMaster koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja KreditMaster.

3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja KreditMaster

4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja KreditMaster

5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice i sa društvenih mreža KreditMaster. Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice i s društvenih mreža KreditMaster.

6. Korištenjem web stranice i društvenih mreža KreditMaster svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj KreditMaster ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice i društvenih mreža KreditMaster time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji KreditMaster, odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster, a koje je zaštićeno autorskim pravom KreditMaster ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, KreditMaster u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je KreditMaster nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici i društvenim mrežama KreditMaster

2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica, odnosno svi njezini sadržaji, kao i sadržaji na društvenim mrežama KreditMaster uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice i društvenih mreža KreditMaster, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici i društvenim mrežama KreditMaster;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice i društvenih mreža KreditMaster, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici i na društvenim mrežama KreditMaster.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Tvrtka KreditMaster, omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu tvrtke odnosno putem elektroničke pošte tj. e-maila. Tvrtka KreditMaster obavijestit će Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore KreditMaster će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi KreditMaster potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio. Kupac treba navesti točne podatke za primitak odgovora/ reklamacije.

PISANE PRIGOVORE MOŽETE POSLATI NA ADRESU

KreditMaster

Adresa: Kistlerhofstraße 170, 81379 München

ili na email adresu: info@kredit-master.de